Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Vanzelfsprekend hoop ik dat mijn cliŽnten tevreden zijn over de geboden zorg. Als lid van de beroepsvereniging NVRT voldoe ik aan de eisen van een professioneel Regressie- en ReÔncarnatietherapeut.

Mocht het toch zo zijn dat je als cliŽnt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg dan stel ik het vanzelfsprekend op prijs als je je klacht-mondeling of schriftelijk- aan mij kenbaar maakt. We proberen het dan in een persoonlijk gesprek op te lossen. Indien we tijdens dit gesprek niet tot een oplossing kunnen komen, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie van het NIBIG.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg)- aangesloten. Het NIBIG heeft een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliŽnt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG zal naar ons beiden luisteren en zonodig bemiddelen zodat er een oplossing wordt gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden. De klachtenprocedure en het officiŽle klachtenreglement kun je vinden via deze link: https://nibig-geschillencommissie.nl/klacht/