Je wilt altijd vooruit maar soms is terugkijken daarvoor nodig

Een mens is als een roos:
Door kou en kilheid blijft ze gesloten
Door liefde, aandacht, welkom en
Een juist beeld van zichzelf komt
De “roos” tot bloei en opent zich
Om al haar schoonheid te tonen....

Regressietherapie
Het uitgangspunt van regressietherapie is dat elk probleem een oorzaak heeft en dat deze oorzaak meestal is te vinden in de (vaak onbewuste) onverwerkte ervaringen in het verleden.
Problemen kunnen zich voordoen op sociaal, mentaal, emotioneel, lichamelijk of spiritueel vlak. Zoals bijv.: weinig zelfvertrouwen, faalangst, angsten of fobieën, problemen na misbruik, depressie, burn-out, rouwverwerking, zingevingvraagstukken, etc., etc.
In therapie worden de ervaringen die zorgen voor de problemen in het Nu opgespoord, in trance herbeleefd en alsnog verwerkt. Met als resultaat dat de problemen en klachten die hierdoor zijn ontstaan, geheel verdwijnen of verminderen.
De onverwerkte ervaringen kunnen kort geleden hebben plaats gevonden maar ook tijdens de jeugd, babytijd, tijdens de geboorte of de zwangerschap.

Reďncarnatietherapie
Reďncarnatietherapie biedt de mogelijkheid om de probleem veroorzakende ervaringen nog verder terug, namelijk in vorige levens op te sporen en alsnog te verwerken.

Tijdens het herbeleven ontstaat ook inzicht in de samenhang van de ervaring uit het verleden en het probleem in het heden. Door dat inzicht wordt duidelijk dat jij zelf degene bent die de situatie kunt veranderen.
Dat besef maakt krachtig en onafhankelijk en geeft je weer de mogelijkheid om je leven te leiden zoals jij dat wilt.