Als een kind of jongere niet lekker in zijn vel zit, merken we dat vaak aan bepaald gedrag. Kinderen zoeken onbewust voor zichzelf een manier om om te gaan met iets dat moeilijk voor hen is om te hanteren. Die manier kan echter ook als een probleem worden ervaren. Door het kind zelf en/of door zijn omgeving. Vaak worden bepaald gedrag of andere klachten, zelfs ook lichamelijke klachten, niet herkend als zijnde signaalgedrag van het oorspronkelijke probleem. Veel verdriet, pijn en rouw wordt vaak ‘uitgesteld’. Soms jaren later lijkt een kind ‘zomaar ineens’ te ontploffen.

Ook bij kinderen is veel informatie opgeslagen in ’t onderbewuste doordat ervaringen dus nog niet afgemaakt zijn. Een voor veel kinderen moeilijk te hanteren ervaring kan bijvoorbeeld zijn het verlies van een belangrijk persoon door de dood of door een echtscheiding (zelfs als die vele jaren geleden heeft plaats gevonden), het feit dat de moeder een nieuwe vriend krijgt, of dat bij de vader en zijn nieuwe vrouw een baby is geboren. Ook een zware bevalling of moeilijke omstandigheden voor moeder tijdens de zwangerschap of een ziekenhuisopname kunnen hun sporen bij het kind nalaten. Vaak blijkt dat een bepaalde ervaring voor het kind op een veel ingrijpendere manier impact gehad heeft dan de ouders aannamen. Zoals de bevalling voor de moeder een heel andere ervaring is dan de geboorte voor het kind.

Maar ook onbewuste ervaringen die in vorige levens hebben plaatsgevonden kunnen hun sporen nalaten in het hier en nu. Kinderen kunnen soms verhalen vertellen die volwassenen als onzin of fantasieën bestempelen. Door deze verhalen serieus te nemen kunnen op een natuurlijke manier via de belevingswereld van het kind onverwerkte ervaringen doorgewerkt worden.

Problemen

Bij kinderen kunnen problemen zich uiten doordat het kind slecht slaapt of vaak klaagt over buikpijn of hoofdpijn terwijl daar geen medische oorzaak voor kan worden gevonden. Ook allerlei allergieën en/of overgevoeligheden kunnen daarvoor een aanwijzing zijn. Maar ook emotionele klachten zoals angsten, sombere buien, agressief gedrag, faalangst, dwangmatige handelingen, eetstoornissen, heimwee, zich terugtrekken, pesten, gepest worden of onzekerheid.

Werkwijze

Meestal vraag ik de ouder/verzorger eerst een uitgebreide vragenlijst in te vullen en door te mailen. N.a.v. de vragenlijst en afhankelijk van het soort probleem en de leeftijd van het kind heb ik eerst een voorgesprek met de ouder(s). Tijdens dit gesprek/in deze vragenlijst komen ook vragen aan de orde als: hoe is de tijd in de baarmoeder en de geboorte van het kind verlopen, is het kind wel eens in het ziekenhuis opgenomen geweest, zijn er mensen of dieren in de omgeving van het kind overleden, heeft het kind een steeds terugkerende droom. Dit om een zo uitgebreid mogelijk beeld van het kind en zijn ervaringen te krijgen.

In therapie begeleid ik het kind om van de situatie Nu naar een situatie die meer gewenst is voor het kind te komen. Voorwaarde is wel dat het kind zelf ook van mening is dat er dingen in zijn leven zijn die beter zouden kunnen gaan. Om dat te kunnen bereiken moeten we eerst weten hoe ’t Nu er uit ziet, hoe de omstandigheden zijn en wat de beleving van het kind is. Hiervoor hebben we de beschikking over diverse materialen die passen bij de belevingswereld van het kind. Zie hiervoor ook de aparte kinderpagina.

Doordat kinderen merken dat ze d.m.v. hun eigen creativiteit zèlf bepaalde dingen kunnen veranderen die ze graag anders zouden willen doen maakt hen dat tegelijkertijd steeds krachtiger zodat ze hun eigen licht weer kunnen laten stralen.