Op deze pagina wil ik me graag even voorstellen.

Mijn naam is Erna de Lange-van Buren, geboren in Gouda in 1962

Na de HAVO had ik graag naar de PABO gegaan. I.v.m. een lerarenoverschot op dat moment belande ik ipv voor de klas bij de N.S. waar ik met veel plezier 10 jaar lang achter de balie van het inlichtingenbureau te Rotterdam C.S. stond als informatrice. In die tijd leerde ik mijn man kennen. Na de geboorte van onze oudste werkte ik nog een aantal jaar parttime bij een reisbureau. Echter na de geboorte van de tweede kon ik dat mede door de zorg voor mijn ouders niet meer combineren en was het voor mij logisch tijdelijk te stoppen met werken. In die periode werd onze derde geboren.

Het was voor mij door bijzondere ervaringen al in mijn jeugd duidelijk dat een mens niet alleen uit een fysiek lichaam bestaat. Een cursus spirituele ontwikkeling en mijn interesse voor de achterliggende redenen waarom mensen de dingen doen zoals ze ze doen leidde mij als vanzelf naar de intensieve opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut bij de SRN in Utrecht. Doordat deze vorm van therapie klachten en problemen niet alleen op een holistische wijze benaderd maar ook op een holografische manier (d.w.z. dat slechts één bepaald symptoom nodig is om een hele ervaring omhoog te krijgen) sluit het volledig aan bij mijn overtuiging dat een probleem of klacht niet op zichzelf staat.

In 2007 studeerde ik af bij de SRN. Sindsdien werk ik in mijn eigen praktijk aan huis met kinderen, jongeren en volwassenen. Naast diverse aanvullende cursussen heb ik, om me nog verder te specialiseren in het werken met kinderen, in 2009 en 2010 de speciale opleiding tot kindertherapeut gevolgd bij Tineke Noordegraaf. Daar is in 2011 een training bij stichting Achter de Regenboog voor het begeleiden van kinderen en tieners na een verlieservaring in groepsverband aan toegevoegd. Ik heb ruime ervaring opgedaan met kinderen in groepsverband doordat ik 25 jaar actief ben geweest als zondagsschooljuf. Mijn grote wens was het om mijn therapeutschap samen te kunnen voegen met mijn ervaring in het begeleiden van kindergroepen en dat is gelukt door middel van het organiseren en begeleiden van lotgenotengroepen voor kinderen met een verlieservaring.
Inmiddels combineer ik het werken in de praktijk met het beheren van Bureau SRN: het administratie- en Inlichtingenbureau van de school voor Reïncarnatietherapie Nederland en verzorg ik de bijscholing „Praktisch werken met kinderen” bij de SRN.