Regressie

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd.
Regressietherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de therapeut samen met de cliënt op zoek gaat naar de oorsprong van het probleem.

Het probleem, of dat nu op sociaal, mentaal, emotioneel, lichamelijk of spiritueel vlak ligt is meestal een symptoom van een achterliggende oorzaak.

De eerste afspraak bestaat uit een uitgebreid voorgesprek. Tijdens het voorgesprek wordt er vooral geluisterd naar ’t probleem achter ’t symptoom: de klacht waarmee je komt. Dit gesprek maakt al deel uit van een bewustwordingsproces wat regressietherapie ook is.
D.m.v. een biografische analyse zoeken we naar momenten tijdens je leven dat je je probleem herkent. Bewuste herinneringen maar ook de onbewuste die boven komen tijdens het gesprek. Tijdens zo’n intensief voorgesprek ontstaat er inzicht in het probleem. Ook stellen we samen vast wat voor jou het moment zal zijn dat je kunt zeggen dat je je gewenste toestand bereikt hebt. Zodat duidelijk is dat we werken aan een bepaald doel. Dat doel kan tijdens de therapie altijd nog bijgesteld worden.

Herbelevingssessies

In volgende sessies gaan we dan na een kort voorbereidingsgesprek terug in de tijd naar een moment dat mede bepalend is voor het ontstaan van het probleem.

Trance Het teruggaan naar zo’n moment gebeurt als het ware als vanzelf door je te concentreren op je probleem. Door je te focussen op een bepaald lichaamsgevoel en emotie die opkomt ontstaat er een vorm van trance waardoor het met behulp van de therapeut mogelijk wordt om de complete ervaring vanuit het onderbewuste weer bewust te maken. Trance is een heel natuurlijk verschijnsel dat vanzelf ontstaat door je te concentreren op iets. Net zoals verdiept zijn in een boek of het kijken naar een film.
Tijdens de herbeleving blijf je je echter ook bewust van het hier en nu en van de therapeut. Het voordeel daarvan is dat je tijdens de herbeleving inzicht krijgt hoe die ervaring doorgewerkt heeft in het nu.

Door in therapie de oorsprong van veelal onbewuste onderliggende problemen op te sporen kan er gewerkt worden aan de oplossing ervan.

Reďncarnatietherapie Het is mogelijk om regressietherapie te laten verdiepen waardoor de mogelijkheid bestaat om de probleem veroorzakende ervaringen nog verder terug, namelijk in vorige levens op te sporen en alsnog te verwerken.

Een praktijkvoorbeeld: Ze is ‘’als de dood’’ voor vogels. Haar angst voor vogels is zelfs zo sterk dat wanneer ze samen met haar kind de eendjes wil voeren haar kind van 3 de eendjes weg moet jagen als ze te dichtbij komen. Ze kan zich geen moment herinneren dat ze deze angst opgedaan heeft. Ook navraag bij haar ouders levert geen moment op dat ze een traumatische ervaring met vogels tijdens haar jeugd zou hebben ervaren. Na de instructie terug te gaan in de tijd komt ze in een herbeleving terecht waarbij vogels indirect tot haar dood leidde in een vorig leven. Na deze ervaring doorgewerkt te hebben kan ze de onbewuste overtuiging dat vogels haar dood veroorzaken loslaten waardoor haar angst verdween.

Daarnaast blijkt ook vaak dat een chronisch probleem een symptoom is van een thema wat door diverse levens heen de rode draad vormt. Door de trauma’s die met dit thema samenhangen op te sporen, te herbeleven en alsnog te verwerken doorbreek je uiteindelijk dit patroon en zul je weer vrijheid van keuze in je leven kunnen ervaren.

Het is overigens niet noodzakelijk om te geloven in reďncarnatie. Je moet echter wel bereid zijn om de ervaring die boven komt serieus te nemen.