Een voorgesprek duurt ±2 uur . Een sessie met herbeleving duurt ook ongeveer 2 uur incl. een kort voorgesprek en nagesprek.

Het tarief bedraagt voor zowel een voorgesprek als voor een herbelevingsessie €110,-.

Een sessie met een kind duurt ongeveer een uur en de kosten daarvan zijn €60,- .

Iedere sessie vraagt de nodige voorbereidingstijd van mij als therapeut. Komt het voor dat je een gemaakte afspraak af moet zeggen doe dat dan minimaal 24 uur van te voren. Dit is kosteloos. Als er later afgezegd wordt ben ik helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT), die de kwaliteit van haar leden nauwlettend bewaakt. De NVRT heeft een beroepsprofiel, een beroepscode en tuchtrecht. Hiermee wil de NVRT zowel therapeuten als cliënten bescherming bieden. Leden zijn verplicht jaarlijks bij- en nascholing te volgen en deel uit te maken van een intervisiegroep. Op de NVRT-site vind je hierover meer informatie.

Tarieven per 1-1-2021